Ve dnech 28 – 30.10.2008 se uskutečnila

4th NBC International Conference & Exhibition

Rectorate of the University of Technology,
Antoníská 1, Brno Czech Republic


Konference se zúčastnili: Jaroslav Jura, Jiří Kučera a Marian Záhorec


Program Konference

Součástí programu byla dne 28.10.2008 ve 14.00 hodin ukázka zásahu hasičů a zdravotníků ČČK v kontaminovaném prostředí. Cílem bylo uskutečnit společný zásah profesionálů a dobrovolníků v prostředí, které bylo kontaminováno chemickými látka a ve kterém bylo větší množství zasažených osob. Ukázka byla unikátní v tom, že jsou pouze dva státy na světě, kde zasahují zdravotníci v kontaminovaném prostředí. Úkolem bylo ověřit, jak dlouho trvá příprava odborné zdatných dobrovolníků na tento úkol a jak se ho zhostí. Cvičení předcházela příprava v rozsahu dvou dnů s použitím improvizovaných pomůcek, který vedl Ing. Pavel Častulík Csc., expert na problematiku CBR. V průběhu ukázky si vedli dobrovolníci velmi profesionálně o čemž svědčí i děkovný dopis VOP 026 Šternberk divize VTÚO Brno a Článek v odborném tisku.

Ukázky se zúčastnili