Společné cvičení Baldovec



Program cvičení

Práce v terénu, součinnost se složkami IZS

  1. Vyhodnocení situace
  2. Strategie
  3. Průzkum
  4. Zabezpečení mise
  5. Vybavení
  6. Týmová podpora
  7. Vlastní vyhledávání
  8. Následné činnosti
  9. Další den pátrání




Noční cvičení ve vyhledávání osob v terénu „Baldovec 2008“

Námět cvičení:
V odpoledních hodinách odešla tříčlenná skupina dětí z obce Holštejn do obce Baldovec, kam však nedorazila. Informace byla poskytnuta téhož dne ve 20 hodin. Policie ČR provádí pátrání v okolních obcích zda děti nedorazili jinam. Operační středisko požádalo ČČK Blansko o provedení pátrání s cílové obce Baldovec do obce Holštejn. Vzhledem k tomu že v obci Baldovec nebyla zjištěna přítomnost pohřešovaných má být pátrání vedeno údolím potoka Bílá voda od Autocempu Baldovec. Jména dětí Pavel Horáček 8 let, Alenka a Josef Blažkovi 8 a 10 let.
Úkolem pátrajících je provést hledání od Campu Baldovec do obce Holštejn. Po cestě ověří možnosti zabloudění, zranění či utonutí hledaných. Ověří i možnost že jsou hledaní na některé z chat v určeném sektoru. Vzhledem k tomu že děti nebudou nalezeny a terén pro hledání je obtížný bude pátrání přerušeno do rána následujícího dne. Po skončení provedou zhodnocení činnosti a připraví varianty pro další den. O přítomnosti pohřešovaných v určené oblasti budou svědčit nalezené předměty v blízkosti obce Holštejn.



Český tým na cvičení:



Slovenský tým na cvičení:



Pozorovatelé:



Krizový štáb: